Luna Heeschen

 

 

                        

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Handelsbetingelser

 

 

Prisoplysninger

 

De oplyste priser på følgende hjemmeside er inklusive moms, men ekslusive leveringsomkostninger.

 

Det er min politik at opkræve som minimum materialeudgifter inden indkøb af materialer i tilfælde af bestilling af nyt produkt. Restbeløbet kan herefter betales i rater over evt. betalingsservice. Det færdige produkt tilsendes køber efter endelig betaling er registreret.

 

For så vidt muligt at tilse både sælger og købers rettigheder følger her nogle praktiske oplysninger iht. købeloven: 

 

Der kan på ethvert tidspunkt køres email korrespondance vedrørende bestilling af et produkt. Når aftalen om pris og produktudvikling er på plads vil der blive afsendt en købsaftale, som bedes bekræftet.

Når denne er bekræftet er købet bindende.

Købsaftalen vil desuden blive opbevaret af sælger, som køber kan få adgang til mens købet er under bestilling.

 

Transport

 

Hvis en vare bliver beskadiget under transport bedes varen returneres, for at få pengene igen. Hvis køber ønsker det, kan en ny, evt. lignende vare eftersendes, istedet for tilbagebetaling, hvis den nye vare også ligger på samme prisniveau.

 

Fortrydelses-, afbestillings- og returret

 

Afbestillings- og returret er ikke lovpligtigt og jeg fører det ikke.

En køber har derimod i enhver købssituation fortrydelsesret efter modtagelsen af et produkt og vil hun eller han bruge den, skal dette foretages inden for en frist på 14 dage.

I tilfælde af en særlig produktbestilling, hvor bl.a. materialer skal indkøbes er fristen den dato, hvor købsaftale bekræftes.

 

 

Se endvidere følgende uddrag af købeloven handelsbetingelser:

 

Beregning af fristen

Fristen på de 14 dage regnes fra det seneste af følgende to tidspunkter: 1) Den dato, hvor forbrugeren har fået det købte eller den første af flere leveringer i hænde, og 2) den dato, hvor forbrugeren har modtaget købsbetingelserne fra din virksomhed på papir eller andet varigt medium.

Ved en forbrugers køb af en vare eller ydelse, der skal skræddersyes til hendes eller hans behov, så regnes fristen på de 14 dage dog fra det seneste af følgende to tidspunkter: 1) Den dato, hvor købsaftalen indgås mellem forbrugeren og din virksomhed, eller 2) den dato, hvor forbrugeren har mod­taget købsbetingelserne fra din virksomhed på papir eller andet varigt medium, jf. herom lige ovenfor.

Fristens seneste udløb

Uanset det, der står ovenfor om beregning af fristen, så udløber fortrydelsesfristen senest en bestemt dato. Hvis en forbrugers køb angår en vare, så udløber fortrydelsesfristen senest tre måneder efter den dato, hvor forbrugeren fik varen, det første parti eller den første af flere leveringer i hænde. Hvis en forbrugers køb angår en ydelse, så udløber fortrydelsesfristen senest tre måneder efter, at købsaftalen mellem jer blev indgået.

Ved en forbrugers køb af en vare eller ydelse, der skal skræddersyes til hendes eller hans behov, så udløber fortrydelsesfristen dog som udgangspunkt senest på det tidspunkt, hvor din virksomhed begynder skræddersyningen, forudsat at forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at din virksomhed kan gå i gang med skræddersyningen. Du bør få forbrugerens samtykke på skrift.

Fremgangsmåde

Hvis en forbruger vil bruge sin fortrydelsesret, så skal hun eller han - ud over at meddele det til din virksomhed inden fortrydelsesfristens udløb - give det, hun eller han har modtaget fra din virksomhed, tilbage inden fortrydelsesfristens udløb, fx ved at overgive det til en fragtfører eller posthuset. Forbrugeren kan også undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra din virksomhed, fx ved at lade være med at hente den på posthuset.

Betingelser

Hvis en forbruger bruger sin fortrydelsesret, så skal det, hun eller han har modtaget fra din virksomhed, gives tilbage til din virksomhed på virksomhedens forretningssted i væsentlig samme stand og mængde, som det var i, da forbrugeren fik det i hænde. Hvis din virksomhed udtrykkeligt har gjort forbrugeren opmærksom på det, gælder fortrydelsesretten ikke varer, der er taget i brug, eller hvor forseglingen er brudt, fx på musik CD’er.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Luna Heeschen 2012

l_heeschen@hotmail.com
All Rights Reserved